гр. София - жк. Връбница 1, бл.529
    За контакти: Николай Ненков - управител
    тел: 0886 555527;
             0899 894386

контакти дейност